Back to Top


Telefon: 0157-120 10

Telefontid: Måndag - Fredag 8 - 16

Tjejjouren


Tjejjouren Malva är en del av Kvinnojouren Malva och  vi är medlemmar  i Unizon, Kvinno- och tjejjourers riksförbund.

Det är en feministisk organisation som är religiöst och partipolitskt obunden vars mål är ett jämställt samhälle fritt från våld.

Vi är en ideell förening som arbetar med att stötta och stärka unga tjejer.


Många vill pratat om sin vardag, om kroppen, sex och kärlek, men även om stress, psykisk ohälsa och våld.

Vi pratar med alla tjejer, om alla problem, i alla situationer. Du ska aldrig behöva vara ensam med dina tankar och funderingar, Sveriges kvinno- och tjejjourer finns  här för att du ska ha någon att prata med, någon som lyssnar, och någon som bekräftar dig.

Vi kanske inte har alla svar på dina frågor, men vi lyssnar och på dig och  stöttar dig i dina upplevelser


Vi finns för dig som behöver prata om olika saker och samtalen sker via chat.


Vi som arbetar som volontärer är inte utbildade psykologer eller kuratorer, men vi är utbildade i bemötande, normkritik och genusperspektiv.Alla vi som jobbar här har tystnadsplikt och ingen annan kommer få veta om du pratat med oss..Vi är tjejer i olika åldrar, alla är över 19 år, med olika intressen, utbildningar och yrken, men alla arbetar för ett jämställt samhälle där alla ska känna sig trygga.